start

Beredskap i Bane NOR

Med beredskap menes alle på forhånd identifiserte og planlagte organisatoriske, operasjonelle og tekniske tiltak som skal iverksettes for å håndtere og begrense negative konsekvenser av inntrådte utilsiktede fare- og ulykkessituasjoner.

I sikkerhetsstyringsforskriften heter det i § 4-7 at «Infrastrukturforvalter har ansvaret for at egne beredskapsplaner og beredskapsplanene til andre jernbaneforetak som trafikkerer det nasjonale jernbanenettet er koordinert».

Hensikten med Beredskapsportalen

Beredskapsportalen gir oversikt over beredskapen i Bane NOR og skal legge til rette for:

  • god beredskapshåndtering
  • koordinering og samhandling mellom aktørene
  • størst mulig forutsigbarhet om Bane NORs agering ved beredskapssituasjoner.

Beredskapspolitikk

Bane NOR skal ha en beredskap som bidrar til å ivareta mennesker, miljø og materielle verdier ved at nødsituasjoner ikke eskalerer, konsekvenser begrenses og normalisering foretas.

Prinsipper

Beredskap i Bane NOR

Tilbakemeldinger og tilganger

For tilganger og tilbakemeldinger benytt tilbakemeldingslinken nederst på sidemenyen til høyre. Portalen er fremdeles under utvikling, så vi ønsker tilbakemelding på hvordan din enhet eller foretak oppfatter portalen. I tillegg ønsker vi forbedringsforslag og tilbakemeldinger på feil eller mangler i portalen. Tilbakemeldingslinken er knyttet mot siden som vises på skjermen, så vennligst stå i siden du vil gi tilbakemelding på når du trykker på tilbakemeldingslinken.

For øvrig anbefaler vi at du ser på søketipsene, slik at du kan dra nytte av den gode søkefunksjonaliteten.

Oversikt over siste endringer:(her)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.
start.txt · Sist endret: 2018/09/04 10:27 av christian_mckenna