aksjonskort:aksjonskort_start

Aksjonskort

Aksjonskortene er en forutbestemt plan for trafikkavvikling når hele eller deler av en banestrekning har redusert kapasitet.

Trafikk Øst

Sperrelister ved bruk av aksjonskort

Trafikk Nord

Trafikk Sør/Vest

Huskeliste ved aksjonskort

 • Snarest opprette dialog med Vaktleder DROPS i ulike jernbaneforetak.
 • Før første kontakt mot Vaktleder Drops bør følgende være avklart:
  • Hvilke tog blir i første omgang berørt
  • Er/blir noen tog «innesperret»
  • Forsøke å få så god oversikt over situasjonen som mulig at det kan gis et estimat over tid og konsekvenser.
 • Kunngjøring til togene om innstilling / ekstra togstopp / kjøring av ekstratog gjøres så snart som mulig av togleder.
 • Arbeidsplass for toginfo må betjenes så raskt som mulig.
 • Skyldes sperring av strekningen feil ved KL-anlegg, vurderes det å bemanne diesellok for å kunne trekke tog over. Dette må sees i sammenheng med tilgang på feilretting. Som hovedregel skal feilrettingspersonalet prioriteres når de er på plass.

Sørlandsbanen

Bergensbanen

aksjonskort/aksjonskort_start.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)