avvikshandtering:avvikshandtering

Avvikshåndtering

Sentrale bestemmelser:

Alarmer, nødanrop og nødfrakobling

Endring av driftsform/ strekning uten fjernstyring

Generelt for togleder

Generelt for togdriftsledere

Generelt for txp

Kommunikasjon:

Personer og dyr:

Signalanlegg: Signaler, veisikringsanlegg og baliser:

Sporveksler:

Tog/kjøretøy:

TSS- Togledersentralene:

Værberedskap:Lokale bestemmelser:

Trafikk Nord

Trafikk Vest

  • Ingen lokale bestemmelser

Trafikk ØstFormular

avvikshandtering/avvikshandtering.txt · Sist endret: 2017/12/14 06:00 (ekstern redigering)