sjekklister:sjekklister

Sjekklister - Oversikt

Sjekkliste er en veiledning som skal sikre at alle aksjoner blir utført i sikkerhetskritiske situasjoner.

Sjekklister for togleder:

Sjekklister for togleder for strekning med ERTMS:

ERTMS - Felles sjekklister for togleder og fører:

Sjekklister for togekspeditør:

sjekklister/sjekklister.txt · Sist endret: 2018/04/16 10:43 av jon_inge_kjernlie