teo:kap_8:ii._disponering_av_strekning_for_arbeid

TEØ Kapittel 8. Arbeid i spor - II. Disponering av strekning for arbeid

8.8. Tillatelse til disponering av strekning for arbeid (§ 8-8)

1. Hovedsikkerhetsvakten skal innhente tillatelse til disponering av strekning for arbeid fra toglederen.

2. Før toglederen gir tillatelsen, skal toglederen sperre vedkommende spor eller strekning, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre arbeidsstedet.

3. Toglederen skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning tillatelsen er gitt for.

4. Ved visitasjon og kontroll kan hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet etter at tillatelse til arbeid i spor er gitt.

8.8.1.1. Interne bestemmelser om tillatelse til disponering av strekning for arbeid

1. Ved arbeid i spor skal posisjon angis. Posisjonen kan angis i nødvendig utstrekning med stasjonsnavn, spornummer, angivelse av strekningen mellom to stasjoner, hovedspor eller for anleggsområde mellom hvilke definerte stoppskilt anleggsområde-jernbane skal opprettes.

2. Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen, presentere seg med funksjon og ID, oppgi nummer på den driftsoperative kunngjøringen og meddele at det er klart for oppstart av arbeid. Dersom det blir bytte av hovedsikkerhetsvakt eller foreslått leder for elsikkerhet skal toglederen og leder for kobling få beskjed om dette.

3. Hvis arbeidet kan tillates, skal toglederen kontrollere:

a) telefonnummer (telefonnummer i GSM-R-skjerm anses som en fullgod bekreftelse på at det er dette nummeret hovedsikkerhetsvakten ringer fra)

b) navn på hovedsikkerhetsvakt

c) posisjon som angitt i punkt 1

d) anslått tidsbruk

4. Sikring av disponering av strekning for arbeid:

a) Toglederen skal bekrefte med følgende ordlyd: Arbeidsområde … (f. eks. «arbeidsområde 1 MYS», «arbeidsområde MYS» eller «arbeidsområde MYS-RST») er sperret. Arbeidsområdet frigis for sikring nå. NN togleder.»

b) Hovedsikkerhetsvakten: «Arbeidsområde … (som ovenfor) sikres nå.»

c) Toglederen: «Sikringen i orden, arbeidsområde … (som ovenfor) er sperret til kl. … .»

d) Hovedsikkerhetsvakten: «Arbeidsområde … (som ovenfor) er sperret til kl. … . NN hovedsikkerhetsvakt.»

e) Hovedsikkerhetsvakten kan deretter iverksette arbeidet.

8.9. Opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid (§ 8-9)

1. Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet og underrette toglederen om at sporet er klart for tog.

2. Toglederen skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog og oppheve sperringen.

8.9.1.1. Interne bestemmelser om opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid

1. Når disponering av strekning for arbeid skal avsluttes, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen.

2. Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring av arbeidsområde … (f. eks. «arbeidsområde 1 MYS», «arbeidsområde MYS» eller «arbeidsområde MYS-RST») er opphevet. Arbeidsområde … (som ovenfor) er klart for tog.»

3. Toglederen: «Sperringen er opphevet. Arbeidsområde … (se ovenfor) er klart for tog. NN togleder.»

TEØ Kapittel 8. Arbeid i spor - I. Generelt

TEØ Kapittel 8. Arbeid i spor - III. Arbeid innenfor et anleggsområde

TEØ Kapittel 8. Arbeid i spor - IV. Visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking

TEØ Kapittel 8. Arbeid i spor - V. Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog

teo/kap_8/ii._disponering_av_strekning_for_arbeid.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)