teo:kap_8:iv._visitasjon_kabelpavisning_og_feilsoking

TEØ Kapittel 8. Arbeid i spor - IV. Visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking

8.13.1.1 Interne bestemmelser om visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking

1. Hovedsikkerhetsvakten skal ringe toglederen og oppgi nøyaktig stedsangivelse og kilometer for hvor visitasjonen eller lignende starter og i hvilken retning den skal foregå. Automatisk gjennomgangsdrift og automatisk togledelse skal være deaktivert.

2. Toglederen skal sperre strekningen ved å opprette arbeidsområde (AO) der visitasjonen eller lignende skal foregå.

3. Ved bruk av nøkkel for sikring: Toglederen skal frigi nøkkel for sikring av arbeidsområdet og hovedsikkerhetsvakten skal ta nøkkelen ut en kort stund, slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret. Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, skal toglederen iverksette søk etter vedkommende dersom det ikke er mulig å få kontakt.

4. Ved bruk av håndholdt terminal: Toglederen skal frigi for sikring, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre med håndholdt terminal for hele perioden det skal foretas visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking.

5. Toglederen skal registrere hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer.

6. Når visitasjonen eller lignende er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.

8.13.1.2 (Ledig)

teo/kap_8/iv._visitasjon_kabelpavisning_og_feilsoking.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)