togradio:togradio

Togradio


Betjening:

Feil:

Funksjonelt nummer for skifting:

Ved skifting på stasjon/driftsbanegård, som er betjent av togekspeditør/driftsoperatør, skal føreren kontakte togekspeditøren/driftsoperatøren for tildeling av funksjonelt nummer i henhold til liste for den respektive stasjon/driftsbanegården.

Ved skifting på fjernstyrte stasjoner, skal fører kontakte togleder for tildeling av funksjonelt nummer i henhold til liste for det respektive toglederområde

Rutekontor tildeler faste funksjonelle nummer der dette er hensiktsmessig.

Oversikt over skiftenummer

togradio/togradio.txt · Sist endret: 2017/12/14 06:00 (ekstern redigering)