Sidefelt

Tilbakemeldinger

Send tilbakemelding
(Oppgi helst e-post)


Linker

Annet

Ulike anlegg

Utvikling

Tips

  • Bruk «Ctrl+F» på en wikiside for å raskt finne det du leter etter.

Nyttige trafikkstyringslinker

start

Trafikkoperativ Kunnskap (TOK)

Send tilbakemelding (Oppgi helst e-post også)

Formål

  • Togleder og TXP skal få en rask og brukervennlig oversikt over alt som er relevant for sin strekning ved at særegenheter og nyttig informasjon samles på én oppdatert plass. (Mer info)
  • Togleder/TXP har et støtteverktøy dersom de må ta over en annen banestrekning / stasjon i et nødstilfelle.
  • Opplæring og lokal godkjenning av togledere/TXP blir enklere og likere på tvers av områdene ved at all relevant informasjon er samlet og strukturert på en mer konsentrert måte. TOK kan selvsagt også brukes av sikkerhetsrådgivere, togdriftsledere eller andre som har behov for informasjonen.
  • Leverandør av nytt fjernstyringssystem (TMS) får en oversikt over operasjonelle særegenheter de må ta hensyn til i utviklingsarbeidet.

Utvikling

  • TOK er et levende dokument, hvor vi legger inn ny informasjon etter hvert som vi får bearbeidet den. Mye informasjon mangler fremdeles, og vi er avhengig av gode tilbakemeldinger fra brukerne for å få systemet så godt som mulig.
  • Det finnes enda en god del gul tekst i TOK. Dette indikerer at noe trenger en avklaring. Vi ber spesielt om tilbakemeldinger på slike punkter.
  • Siden TOK baserer seg på andre kilder, kunngjøres ikke endringer i TOK. Man kan dog holde overskt over større endringer under «Siste endringer», eller få en full oversikt her.
  • Ved tilbakemelding er det ønskelig at man tar med e-posten sin, slik at vi kan følge opp og avklare eventuelle spørsmål.

Merknad

  • Ved avvik mellom Trafikkoperativ Kunnskap (TOK) og andre kilder som SJN, ORV, Beredskapsportalen, Strekningsanalysen, Network Statement og Banedata, er det disse andre kildene som skal anses som riktig inntil avviket er avklart.
/var/www/orv.jbv.no/public_html/tok/data/pages/start.txt · Sist endret: 31/10/2018 12:27 av Øyvind Ultvedt Stenersen