Sidefelt

Tilbakemeldinger

Send tilbakemelding
(Oppgi helst e-post)


Linker

Annet

Ulike anlegg

Utvikling

Tips

 • Bruk «Ctrl+F» på en wikiside for å raskt finne det du leter etter.

- - - - - -

start

Trafikkoperativ Kunnskap (TOK)

Send tilbakemelding (Oppgi helst e-post også)

Formål

 • Togleder skal få en rask og brukervennlig oversikt over alt som er relevant for sin strekning ved at særegenheter og nyttig informasjon samles på én oppdatert plass.
  • Det linkes for eksempel til alt av relevante oppføringer i Operativ Regelverksamling (ORV), Strekningsbeskrivelsen (SJN), Beredskapsportalen, Strekningsanalysens målevognbilder mm direkte, slik at togleder slipper å slå opp mange forskjellige steder hvis de lurer på noe om en spesifikk stasjon, strekning, osv.
  • Det finnes mye nyttig informasjon tilgjengelig for togleder i disse og andre systemer, men noe av det kjenner man ikke til, mye vet man ikke hvor finnes og noe er tungvint å slå opp i. TOK er et forsøk på å hente frem det mest relevante fra et trafikkstyringsperspektiv og presentere det samlet.
  • Ved å samle denne informasjonen og organisere den fordelt på trafikkstyringssentraler og banestrekninger, stimuleres det forhåpentligvis til økt bruk av togleders hjelpemidler, som målevognbilder, kart, strekningsanalysen, kryssingsinstrukser, stoppesteder for farlig gods, beredskapskort mm.
 • Opplæring og lokal godkjenning av togledere blir enklere og likere på tvers av trafikkstyringssentralene ved at all relevant informasjon er samlet og strukturert på en mer konsentrert måte. TOK kan også brukes av Txp'er, sikkerhetsrådgivere eller andre som har behov for informasjonen.
 • Togleder har et støttedokument dersom de må ta over en annen banestrekning i et nødstilfelle.

Utvikling

 • TOK er et levende dokument, hvor vi legger inn ny informasjon etter hvert som vi får bearbeidet den. Mye informasjon mangler fremdeles, og vi er avhengig av gode tilbakemeldinger fra brukerne for å få systemet så godt som mulig.
 • Det finnes enda en god del gul tekst i TOK. Dette indikerer at noe trenger en avklaring. Vi ber spesielt om tilbakemeldinger på slike punkter.
 • Siden TOK baserer seg på andre kilder, kunngjøres ikke endringer i TOK. Man kan dog holde overskt over større endringer under «Siste endringer», eller få en full oversikt her.
 • Ved tilbakemelding er det ønskelig at man tar med e-posten sin, slik at vi kan følge opp og avklare eventuelle spørsmål.

Merknad

 • Ved avvik mellom Trafikkoperativ Kunnskap (TOK) og andre kilder som SJN, ORV, Beredskapsportalen, Strekningsanalysen, Network Statement og Banedata, er det disse andre kildene som skal anses som riktig inntil avviket er avklart.
/var/www/orv.jbv.no/public_html/tok/data/pages/start.txt · Sist endret: 11/02/2018 23:10 av Øyvind Ultvedt Stenersen